عملکرد پرونت

چکار می‌کنیم

ارائه دهنده خدمات شبکه، نصب و راه‌اندازی شبکه‌های سازمانی، پشتیبانی، امنیت شبکه، پسیو شبکه، VOIP، اکتیو شبکه

چطور کار می‌کنیم
کجاها کار می‌کنیم

مهارت‌های ما

100%
پسیو شبکه
100%
VOIP
100%
امنیت
100%
اکتیو شبکه